09:15-09:30 Açılış Konuşmaları: Murat Elevli, Ali Bülbül
 
09:30-10:50 OTURUM 1-YENIDOGANIN SOLUNUM SISTEMI SORUNLARI
Oturum Başkanları: Merih Çetinkaya, Cüneyt Tayman
 
09:30-09:50 RDS Yönetimi İstemi Han Çelik
09:50-10:10 TTN – Konjenital Pnömoni Yönetimi Tülin Gökmen Yıldırım
10.10-10:30 BPD Yönetimi Sevilay Topcuoğlu
10:30-10:40 Soru Cevap  
10:40:10:50 Ara  
10:50-11:45 UYDU SEMPOZYUMU  
11:45-12:45 OTURUM 2-GENEL YENIDOGAN SORUNLARI
Oturum Başkanları: Ali Bülbül, Nurullah Okumuş
 
11:45-12:05 Yenidoganda apne Serdar Cömert
12:05-12:25 Yenidoğanda sıvı ve elektrolit dengesi Emrah Can
12.25:12:45 Geç preterm bebeklerin sorunları Evrim Kıray Baş
12:45-13:00 Soru Cevap  
13:00-13:30 Ara  
13:30-15:00 OTURUM 3- YENIDOGANDA ENTERAL BESLENME OTURUMU
Oturum Başkanları: Özgül Salihoğlu, Güner Karatekin
 
13:30-13:50 Emzirmenin desteklenmesi/anne sütü İlke Mungan Akın
13:50-14:10 Preterm bebeğin enteral beslenmesi Dilek Dilli
14:10-14:30 Term bebeğin enteral beslenmesi Fatma Nur Sarı
14:15-14:30 Soru Cevap  
14:30-14:40 Ara  
14:40-16:00 OTURUM 4-GENEL YENIDOGAN SORUNLARI – II
Oturum Başkanları: Ayşegül Zenciroğlu, Derya Büyükkayhan
 
14.40-15:00 Yenidoğan Sepsis tanı göstergeleri Hasan Kahveci
15:00-15:20 Yenidoğan bebeklerde hızlı viral enfeksiyon testleri Ebru Türkoglu Ünal
15:20-15:40 Lomber ponksiyon ne zaman yapalım ? Ömer Güran
15:40-15:50 Soru Cevap  
15:50-16:00 Ara  
16:00-16:30 Yenidoğan döneminde akılcı antibiyotik kullanımı Emre Dinçer
16:20-16:30 Ara  
16:30-18:30 SÖZLÜ BILDIRI OTURUMU
Oturum Başkanları: Dilek Dilli, Gökhan Büyükkale