• Sempozyum için bildiri son gönderim tarihi 24 Nisan 2022’ dir

• Sempozyum için sadece sözlü bildiri kabulü yapılacak olup, bildiri değerlendirmeleri bilimsel komite tarafınca, yazar isimleri ve kurumları görünmeksizin yapılacaktır.

Bildiri Gönderim Kuralları:

1. Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

2. Özetler “digiAbstract” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.

3. Yazar adları yazılırken soyadından sonra bir boşluk bırakarak adın ilk harfleri noktasız ve yan yana yazılmalıdır.(Örneğin; Elevli M.)Adlarda akademik ünvan kullanılmamalıdır.

4. Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulunduğu şehir mutlaka belirtilmelidir. Uzun adresler ve ünvan yazılmamalıdır.(Örneğin; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adana)

5. Çalışma özet içeriğinde çalışmanın yapıldığı kurum ismi yazılmamalıdır. Örneğin; “Ümraniye EAH” yerine “Hastanemiz” şeklinde kullanılmalıdır.

6. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır. (kısaltmalar istisnadır)

7. Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

8. Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.

Sözlü (Araştırma) Bildirileri:

• GİRİŞ ve AMAÇ

• YÖNTEM

• BULGULAR

• TARTIŞMA ve SONUÇ

Sözlü (Olgu) Bildirileri:

• AMAÇ

• OLGU

• SONUÇ

9. Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.

10. digiAbstract modülü üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

11. Bildiri özetlerinde maksimum 5 adet tablo ve 5 adet fotoğraf eklenebilir. Ekledğiniz tablo ve fotoğraflar aynı şekilde kitapçığa basılacaktır.

Dikkat edilecek hususlar:

• Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

• Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

• İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

• Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

• Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için;

• Arkadyas Bilişim Hizmetleri ile 0507 574 16 40 numaralı telefondan arayarak ya da info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.