13:15-13:30 Açılış Konuşmaları:
Dr. Murat Elevli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Dr. Elif Güler Kazancı, SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 
13:30-14:40 OTURUM 1
Oturum Başkanları: Dr. Ali Ayçiçek, Dr. Cengiz Bayram
 
13:30-13:50 Tam Kan Sayımı ve Hemoglobin Elektroforezi Yorumlanması Dr. Zeynep Yıldız Yıldırmak
13:50-14:10 Sık Görülen Anemilerde Ayırıcı Tanı Dr. Dilek Gürlek Gökçebay
14:10-14:30 Talasemilere Olgularla Tanısal Yaklaşım Dr. Ali Fettah
14:30-14:40 Tartışma  
14:40-15:20 UYDU SEMPOZYUMU
  Oturum Başkanları: Dr. Namık Yaşar Özbek  
14:40-15:00 Talasemide Demir Birikimi ve Klinik Önemi Dr. Defne Ay Tuncel
15:00-15:20 Talasemi Majorlu Hastalarda Oral Şelatörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi Dr. Elif Güler Kazancı
15:20-16:20 OTURUM 2
Oturum Başkanları: Dr. Betül Orhaner, Dr. Orhan Gürsel
 
15:20-15:50 Zor Vakalarda Şelasyon Stratejisi Dr. Yeşim Oymak
15:50-16:10 Talasemide Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı Dr. Emel Özyürek
16:10-16:20 Tartışma  
16:20-19:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Suar Çakı Kılıç, Dr. Dildar Bahar Genç