Değerli Meslektaşlarımız,

Talasemi ve orak hücre anemisi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Taşıyıcıların saptanması, genetik danışma ve prenatal tanı metodlarının kullanılması ile engellenebilir bir hastalık olmasına rağmen, dünyada her yıl en az 365.000 talasemi hastası doğmakta ve tedavi görmektedir. Ülkemizde yaklaşık 1.300.000 talasemi taşıyıcısı ve 6.500 kadar talasemi hastası vardır. Beta talasemi hastalığı ağır, tedavi düzgün sürdürülmezse yaşam süresini belirgin kısaltan ve yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Transfüzyonlara bağlı demir birikimine yönelik oral demir şelatörlerinin kullanımı ile hastaların tedavisinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Talasemi taşıyıcılığı ülkemizde sık görülmesi nedeniyle anemi ayırıcı tanısında önem taşımaktadır. Sempozyumda Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde farklı illerde çalışan, her biri kendi alanında oldukça deneyimli hekimler tarafından Talasemi ile ilgili klinik yaklaşımlar, olgu paylaşımları, tanı metodları ve tedavideki yenilikler literatür eşliğinde tartışılacaktır.

Sizleri 4 Aralık 2021 tarihinde gün boyu olacak bu bilimsel toplantıda beraber olmaya ve deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Elif Güler Kazancı

Sempozyum Başkanı

SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı


Prof. Dr. Zeynep Yıldız Yıldırmak

Sempozyum Başkanı

SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.