Değerli Meslektaşlarımız,

2019 Aralık ayında Çin’de başlayıp kısa zaman içinde tüm dünyaya yayılan COVID-19 hastalığı yüksek ölüm sayılarıyla seyreden pandemi oluşturmuştur. Hastalık her yaş grubunda, ateş, solunum yolu enfeksiyon bulguları şeklinde sıklıkla görülse de, tüm organlarda farklı klinik bulgular ile ortaya çıkabilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde görülen yüksek ateş, çoklu organ tutulumu, sitokin fırtınası ile seyreden MIS-C tablosunu da oluşturmaktadır.

Her an yeni bir klinikle ortaya çıkan bu hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerini multidisipliner bir yaklaşımla ele almak için bu sempozyumu düzenlemek istedik. Sempozyumda Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde farklı illerde çalışan, her biri kendi alanında oldukça deneyimli hekimler tarafından COVID-19 ile ilgili klinik yaklaşımlar, olgu paylaşımları, tanı metodları, Türkiye ve dünyada aşı çalışmaları ve yeni literatürler tartışılacaktır.

Sizleri 30 Ekim 2021 tarihinde gün boyu olacak bu bilimsel toplantıda beraber olmaya ve deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz.


Prof. Dr. Betül Sözeri

Sempozyum Başkanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Pediatri, A.D.